Menu

Kommunikation og formidling

Kommunikation i en større sammenhæng

Med Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling får du overblik over de forskellige former for kommunikation, som en virksomhed skal håndtere – både internt og eksternt, og du lærer at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsopgaver.

Du får viden om:

  • Strategisk og praktisk kommunikation
  • Kommunikationsanalyser
  • Online medier
  • Skriftlig og mundtlig formidling
  • Interkulturel kommunikation

VIDSTE DU, AT DU GENNEM EASJ KAN TAGE EN EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE I BÅDE ROSKILDE, NÆSTVED, KØGE, SLAGELSE OG NYKØBING F.?

Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling består af to obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS, en række valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

De valgfrie moduler skal udgøre i alt 30 ETCS. Uddannelsen tæller i alt 60 ETCS-point.

Tager du hele uddannelsen, svarer det til ét års fuldtidsuddannelse, dvs. 60 ETCS.

Uddannelsen er en deltidsuddannelse der tager tre år, hvis du vælger at tage alle modulerne. Du kan også plukke de moduler ud, du har mest interesse i.

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Vi samarbejder med

Titel

AU i Kommunikation og formidling

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

OBLIGATORISKE MODULER

KONTAKT

Adjunkt
Lektor
Seniorudviklingskonsulent
Roskilde
Konsulent for Efter- og videreuddannelse
Roskilde
Kursussekretær
Roskilde
Studievejleder
Næstved
X
X