Menu

Kompetencetilpasning – et projekt

Projekt kompetencetilpasning skal kvalificere flere voksne i regionen til at tage en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse

Virksomhederne i Region Sjælland mangler kvalificeret arbejdskraft med teknisk eller naturvidenskabelig baggrund. Derfor er Professionshøjskolen Absalon, Erhvervsakademi Sjælland, VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF & VUC gået sammen om at få voksne som efter en periode på arbejdsmarkedet ønsker at tage en videregående uddannelse klar til dette. De fire uddannelsesinstitutioner samarbejder om sammenhængende kompetencetilpasningsforløb med en række elementer rettet mod uddannelsesinformation, karriereguidning, moduler med faglig opkvalificering og mentorordning.

Ambitionen er at sikre en realistisk vej for voksne ind i de videregående naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i Region Sjælland inden for bioøkonomi, naturvidenskab, teknik, proces, produktion og automation. Kompetencetilpasningsforløbet bliver derfor målrettet de regionale videregående uddannelser, som for eksempel diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, bioanalytiker, sygeplejerske, produktionsteknolog, procesteknolog samt laborantuddannelsen. Det er ambitionen at 300 skal igennem de forskellige forløb og at 75 gennemfører en af uddannelserne.

Partnere

Projektet gennemføres i samarbejde mellem projektpartnerne Professionshøjskolen Absalon, Nordvestsjællands HF og VUC, VUC Storstrøm og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

 

Projektet støttes af

Projektet støttes med i alt godt 6.5 mio. kr. fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.

PROJEKTLEDER

nykoebing
praktikkoordinatorer

FAKTA

Projekt kompetencetilpasningsforløb har til formål at øge optag og gennemførsel på videregående naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser i Region Sjælland og herigennem imødekomme virksomhedernes mangel på medarbejdere med videregående naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser.

Projektejer
Professionshøjskolen Absalon

Partnere
VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC samt Erhvervsakademi Sjælland.

Projektet støttes med i alt godt 6.5 mio. kr. fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.

Projektperiode
010118-311220

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X