Menu

Ledelse (AU)

Styrk dit lederskab med en Akademiuddannelse i ledelse.

Få værktøjer til at lede effektivt og motiverende.

Med Akademiuddannelsen i Ledelse lærer du at lede effektivt og motiverende, at analysere, planlægge og udføre ledelse både i hverdagen, ved perioder med organisatoriske forandringer og ved generel strategisk udvikling af virksomheden hvilket er til gavn for dine medarbejdere og din personlige udvikling.

Du lærer om

  • Strategisk og praktisk ledelse
  • Arbejdspsykologi
  • Din personlige ledelsesstil

”Jeg har op til ti mand under mig som elektriker på Køge Sygehus, og jeg bruger det jeg har lært til at håndtere hverdagen bedre ledelsesmæssigt. Jeg er blevet bedre til at bruge mine medarbejdere optimalt og motivere dem bedst muligt. De fleste håndværkere ville ikke gide tage sådan et fag, men det er sundt for os at gøre det.”

Kristian Schiøler, elektriker, Køge Sygehus, om faget Ledelse i praksis.

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Der er tre obligatoriske moduler på uddannelsen svarende til 30 ECTS og derudover kan du vælge blandt de valgfrie moduler svarende til 20 ECTS (10 ECTS kan tages fra et helt andet fagområde).  For hvert enkelt modul du gennemfører modtager du et modulbevis.

Bygger du ovenpå med et afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i ledelse.

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Vi samarbejder med

X
X