Menu

Diplomudannelsen i ledelse

Kompetent og professionel samarbejdspartner

Lær at håndtere komplicerede organisatoriske problemstillinger.

Diplomuddannelsen i ledelse kvalificerer nuværende og kommende ledere til at varetage ledelsesopgaver inden for områder som strategier, målstyring, personale og organisationsforandringer. Uddannelsen udvikler ledelseskompetencer til håndtering af komplicerede organisatoriske problemstillinger ved at skabe sammenhæng mellem den nyeste teori og praksis, så lederen fremstår kompetent, professionel og i stand til at træffe beslutninger på et analytisk og rationelt grundlag.

Indhold:

  • Ledelsesteori, ledelsespraktik, ledelseskompetencer
  • Strategier til håndtering og udvikling af lederskab
  • Kommunikationsteori
  • Ledelsesfilosofi
  • Det dynamiske samspil mellem leder, medarbejder og medarbejdergrupper i forhold til håndtering af forskelle og konflikter

”Jeg har fået mere sikkerhed og mere professionalisme i mit lederskab. Jeg er blevet klogere på mig selv personligt, og uddannelsen har gjort, at jeg har fundet min egen ledelsesstil. Ledelse er ikke bare tilfældig navigation. Man bliver nødt til at bruge teori, som man kan blande med sin praksis. Jeg havde praksisdelen, men teorien fik jeg gennem min uddannelse.”

Mark Stahlfest, afdelingsleder, Vallensbæk Skole, om Dynamiske relationer og Ledelse og forandringsprocesser

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler.

Tager du hele uddannelsen, består den af seks obligatoriske moduler svarende til 30 ETCS, samt valgfrie moduler på i alt 15 ETCS og et afgangsprojekt til 15 ETCS.

EASJ udbyder Diplomuddannelsen i Ledelse på

Se studievejledningen for Diplomuddannelsen i Ledelse her

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Akademiuddannelse
  • Bacheloruddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller tilsvarende

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.

Vi samarbejder med

Titel

Diplom i Ledelse

ECTS

60

Niveau

Diplom (BA)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Studiesekretær
Nykøbing
Studiesekretær Diplom i ledelse
Køge
Studiesekretær Diplom i ledelse
Køge
Kursussekretær
Roskilde
X
X