Menu

Afgangsprojekt Proces, laboratorie- og fødevareteknologi

Få samlet din akademiuddannelse

Bliv specialiseret i et område efter eget valg.

Afgangsprojekt AU i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi samler du trådene fra de moduler, du har taget gennem din uddannelse.

Du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne af særlig interesse som er relevant for din nuværende jobsituation eller fremtidige karriere. Emnet skal være inden for den fagprofil, du har specialiseret dig i eller inden for de moduler, du har arbejdet med i løbet af din uddannelse, og du skal demonstrere din evne til at samle elementerne fra alle de moduler du har gennemført i en samlet rapport, hvor du analyserer en praksisnær problemstilling. Forløbet veksler mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på en større skriftlig rapport der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

 

Du viser at du kan:

  • Formulere og afgrænse en problemstilling
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form
Holdoversigt og tilmelding

01/02/2018

Næstved

17:00 - 21:00

6100,-

03/09/2018

Næstved

17:00 - 21:00

6100,-

 
Adgangskrav

Gennemført uddannelsens relevante fag (se studieordning)

Økonomi og tilskud
Titel Afgangsprojekt Proces, laboratorie- og fødevareteknologi
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X