Menu

AU -Afgangsprojekt Slagelse

Få samlet din akademiuddannelse

AU i VVS installation

Du skal vise, at du kan:

  • håndtere og lede installationstekniske projekter
  • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar
  • udvikle egen praksis i forhold til at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas- og VVS- tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi
  • anvende centrale metoder og redskaber til indsamling og analysering af informationer inden for det valgte faglige område med anvendelse af relevant/e metode/r
  • vurdere centrale metoder og redskaber til at dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger, handleløsninger og -muligheder, der er relateret til det valgte faglige område
  • formidle faglige såvel som praksisnære problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere
  • forstå praksis og de centralt anvendte teorier og metoder samt anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område
Adgangskrav

For at kunne lave afgangsprojekt skal der være bestået moduler fra uddannelsen svarende til i alt 50 ECTS, hvoraf min. 40 ECTS skal være obligatoriske moduler.

Titel Afgangsprojekt AU i VVS-installation
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

X
X