Menu

Analyse og statistik

Viden og forståelse

På modulet Analyse og statistik får du udviklingsbaseret viden om statistiske opgørelsesmetoder i relation til biologiske og økonomiske data inden for jordbrug, miljø eller natur. Du får forståelse for den anvendte statistiske teori, kan reflektere over planlægning af forsøg og analyser samt tilvejebringe data.

Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Analyse og statistik
ECTS point 5
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X