Menu

Analytisk kemi

Få styr på metoder og teknikker i det kemiske laboratorium

Lær at anvende, klargøre og betjene basalt analyseudstyr så du kan udføre kemiske analyser.

På modulet Analytisk kemi får du viden om spektrofotometriske og kromatografiske metoder, du kommer til at arbejde med praktisk gennemførelse af almindelige analyser, rutineprægede vedligeholdsopgaver, kalibrering, apparatopbygning, apparatprincipper og prøveforberedelse, og du lærer at beregne reagenser, opløsninger og at tilegne dig ny viden om HPLC/GC og spektrofortometri.

 

Du får viden om:

 • Atomteori og elektromagnetisk stråling
 • UV/VIS
 • AAS
  • primært flammeteknik
 • Orientering om emissionsteknikker
 • HPLC
  • degasser, pumpe, injektor, kolonneovn og detektor
 • GC
  • gasregulering, injektor, ovn, detektor, pakkede kolonner og kapillarkolonner
 • Stationære og mobile faser, ligevægte, polaritet, kogepunkt/damptryk, kolonneopbygning og intermolekylære kræfter
 • Optimering
  • eluent- og temperaturoptimering
 • Integrationssoftware
  • grundlæggende funktioner, identifikation af toppe, konstruktion af basislinje, retentionsvindue og formler ved kalibrering
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Analytisk kemi
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X