Menu

Analytisk kemi

Få styr på metoder og teknikker i det kemiske laboratorium

Lær at anvende, klargøre og betjene basalt analyseudstyr så du kan udføre kemiske analyser.

På modulet Analytisk kemi får du viden om spektrofotometriske og kromatografiske metoder, du kommer til at arbejde med praktisk gennemførelse af almindelige analyser, rutineprægede vedligeholdsopgaver, kalibrering, apparatopbygning, apparatprincipper og prøveforberedelse, og du lærer at beregne reagenser, opløsninger og at tilegne dig ny viden om HPLC/GC og spektrofortometri.

 

Du får viden om:

 • Atomteori og elektromagnetisk stråling
 • UV/VIS
 • AAS
  • primært flammeteknik
 • Orientering om emissionsteknikker
 • HPLC
  • degasser, pumpe, injektor, kolonneovn og detektor
 • GC
  • gasregulering, injektor, ovn, detektor, pakkede kolonner og kapillarkolonner
 • Stationære og mobile faser, ligevægte, polaritet, kogepunkt/damptryk, kolonneopbygning og intermolekylære kræfter
 • Optimering
  • eluent- og temperaturoptimering
 • Integrationssoftware
  • grundlæggende funktioner, identifikation af toppe, konstruktion af basislinje, retentionsvindue og formler ved kalibrering
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud
Titel Analytisk kemi
ECTS point 5
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X