Menu

Anvendt matematik

Essentielle matematiske værktøjer

Lær at forstå og anvende de grundlæggende elementer i matematik.

På modulet Anvendt matematik får du adgang til de essentielle matematiske værktøjer, du skal bruge i løbet af din uddannelse og i dit arbejde, og du får styr på de mest grundlæggende elementer såsom aritmetik, algebra, funktioner, differentialregning og integralregning.

 

Du får viden om:

  • Tal og ligninger: De reelle tal, reduktion, ligninger af 1.grad, ligninger af 2. grad, to ligninger af 1. grad med to ubekendte, rødder og potenser, numerisk værdi, procentregning.
  • Funktioner: Lineær vækst, polynomier, eksponentiel vækst, 10-tals logaritme, fordoblingskonstant/halveringskonstant, den naturlige eksponentialfunktion/logaritmefunktion.
  • Differentialregning: Grænseværdi, kontinuitet, differentialkvotient, regning med differentiable funktioner, funktionsundersøgelser.
  • Integralregning: Stamfunktion, ubestemte integraler, bestemte integraler

Tilmeld dig her

Adgangskrav

En teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på bachelorniveau eller en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU) og mindst to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Anvendt matematik
Tilmelding
Udbydes efterår. Tilmeld dig på sdu.dk
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X