Menu

Anvendt økonomi

Styr økonomien i praksis

Få redskaber til at styre økonomien i forbindelse med drift eller udviklingsprojekter.

Med modulet Anvendt økonomi får du styr på principperne ved valg mellem forskellige investeringsforslag, du lærer metoder til at holde skarpt fokus på økonomisk optimering og lærer at anvende forskellige økonomiske rapporteringsformer.

Du får overblik over markedssituationen når det gælder efterspørgsel, konkurrence og omkostninger, du lærer at anvende teorier og metoder inden for investering, finansiering og økonomistyring, at udarbejde resultat-, likviditets- og balancebudgetter og at vurdere konsekvenserne ved ændringer i budgettet.

 

Du får viden om:

  • Investering og finansiering
  • Økonomistyring
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Anvendt økonomi
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X