Menu

Arbejdsmiljø

Godt arbejdsmiljø og sund sikkerhedskultur

Skab et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

På modulet Arbejdsmiljø lærer du hvordan og hvorfor skal der laves arbejdspladsvurderinger af arbejdsmiljøet, hvor der er risiko for skader på arbejdspladsen, og hvad vil det sige at have en god sikkerhedskultur.

Du får viden om:

  • Arbejdsmiljøreguleringen i Danmark, herunder udviklingen siden arbejdsmiljølovens vedtagelse i 1975
  • Arbejdsmiljøområdets aktørers roller og funktion
  • Arbejdsmiljøorganisationens og arbejdsmiljørepræsentantens roller og ansvar
  • Arbejdspladsvurdering, regler og metoder, herunder risikovurdering og forståelse
  • Sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelsesmetoder
  • Psykisk arbejdsmiljø i forhold til faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø
  • Metoder til måling og forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Arbejdsmiljø
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Næstved
Studievejledere
Slagelse
Roskilde
Studievejledere

X
X