Menu

Basal lægemiddellære

Dette kursus giver deltageren viden om basal lægemiddellære, for bedre at kunne forstå perspektivet i eget arbejde med farmaceutisk, kemisk, biologisk eller medicinsk forsøgs- og udviklings- eller kontrolarbejde på lægemiddelområdet.

Kurset henvender sig til laboranter, SOSU’er og andre, med intet eller begrænset kendskab til lægemidler og deres virkemåde.

De emner der indgår i kurset er:

 • Definition af lægemidler
 • Lovgivning på lægemiddelområdet
 • Udvikling af lægemidler
 • Kliniske forsøg
 • Lægemiddelformer og deres betydning for lægemidlers virkning
 • Organismens absorbtion, fordeling og elimination af lægemidler
 • Lægemidlers virkemåder
 • Faktorer med betydning for lægemidlers dosering
 • Lægemiddelinteraktioner
 • Lægemiddelbivirkninger
 • Informationssøgning

For yderligere oplysninger kontakt kursusleder Anne Wolf, tlf. 5076 2699, e-mail: anwo@esaj.dk

 

Holdoversigt og tilmelding

20/09/2017

Roskilde 1

6800,-

27/02/2018

Roskilde 1

6800,-

 
Adgangskrav
Økonomi og tilskud
Titel Basal lægemiddellære
Underviser
Roskilde

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X