Menu

Bekendtgørelser og standarder

Tekniske, sikkerhedsmæssige og kvalitetsledelsesmæssige opgaver

Lær at udføre drift eftersyn, afprøvning og vedligeholdelse

På modulet Bekendtgørelser og standarder får du kompetencer til at indgå i dialog og samarbejde med kunder og leverandører om bekendtgørelser og standarder på det EL-tekniske område. Du lærer at udføre drift eftersyn, afprøvning og vedligeholdelse af el-tekniske installationer.

Du får viden om:

• Gældende autorisationslovgivning og gældende elsikkerhedslov
• Stærkstrømsbekendtgørelsens krav vedrørende dimensionering, udførelse og idriftsættelse af el-tekniske installationer omfattet af elsikkerhedsloven
• Projektering og dimensionering af el-tekniske installationer der er omfattet af elsikkerhedsloven
• Projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet
• Udførelse af arbejde på eller nær ved el-tekniske installationer

Du kan søge din kompetencefond om økonomisk støtte – læs mere her: https://evu.dk/elkompetence
Du skal være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at få SVU (statens udviklings støtte).

Holdoversigt og tilmelding

25/02/2019

Næstved

08:15 - 15:30

5.500,-

 
Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført faget Installationer og El-forsyningsanlæg og en af følgende uddannelser:

  • Elektriker
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

Derudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring som kan være opnået sideløbende med den uddannelse du har.

Titel Bekendtgørelser og standarder
ECTS point 5
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X