Menu

Biologisk stofomsætning og miljø

Viden og forståelse

På modulet Biologisk stofomsætning og miljø får du teoretisk viden om kemiske og biologiske processer i jord, vand, planter og husdyr. Du får forståelse for den anvendte teori og kan reflektere over anvendelsen i praksis.

Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Biologisk stofomsætning og miljø
ECTS point 5
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X