Menu

Bioteknologi

Arbejd professionelt med fermentering og oprensning

Bioteknologi er manipulation af mikroorganismer til blandt andet udførelse af praktiske opgaver i den industrielle produktion.

På modulet Bioteknologi opnår du en helhedsforståelse for anvendelsen af mikroorganismer til industriel produktion, så du derefter kan deltage professionelt i løsningen af problemstillinger i forbindelse med fermentering og oprensning af et produkt.

 

 

Du får viden om:

  • Cellers vækst og metabolisme
  • Fermentering
  • Proteiners og enzymers karakteristika
  • Genmodificerede organismer
  • Oprensning af fermenteringsprodukter
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Bioteknologi
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X