Menu

Bygningsautomatik

Intelligente bygningsinstallationer (IBI) og Building Management Systems (BMS)

Lær at vurdere anlægsformer

På modulet Bygningsautomatik lærer du at vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS – samt at vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik.

Du lærer også at vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for bygningsautomatik under hensyntagen til energi- og miljøtekniske forhold.

 

 

Du får viden om:

• Planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier inden for Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS)
• El-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energi-forsyning
• Forståelse for komponenter, deres anvendelse og funktion
• Centrale begreber og metoder inden for bygningsautomation

Du kan søge din kompetencefond om økonomisk støtte – læs mere her: https://evu.dk/elkompetence
Du skal være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at få SVU (statens udviklings støtte).

Holdoversigt og tilmelding

07/01/2019

Næstved

08:15 - 15:30

5.500,-

 
Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført faget Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer og en af følgende uddannelser:

  • Elektriker
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

Derudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring som kan være opnået sideløbende med den uddannelse du har.

Titel Bygningsautomatik
ECTS point 5
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X