Menu

Data, Marked og afsætning

Få styr på statistik og dataanalyse

Lær at indsamle og analysere data.

På modulet Data, marked og afsætning beskæftiger du dig med dataanalyse, statistik og sandsynlighedsteori. Du får redskaber til selv at foretage statistisk analyse til undersøgelse af markedsmæssige problemstillinger inden for det finansielle område, og du lærer at gennemføre repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Du får viden om:

  • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
  • Dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
  • Statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Tilmeld dig her via  FINANSTILMELDING.DK

Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
25/02/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
6.694,-

Eksamensdato: 28/06/2019

Tilmeld

Femøvej 3, Næstved

Opstart:
19/03/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
6.694,-

Eksamensdato: 28/06/2019

Tilmeld
.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Data, marked og afsætning
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X