Menu

Det mikrobiologiske QC lab

Dette kursus giver deltageren en større viden om det mikrobiologiske QC-lab.

Kurset henvender sig til laboranter og teknikere, der arbejder med mikrobiologisk produktionskontrol i den pharmaceutiske industri.

De emner der indgår i kurset er:

  • Baggrunden for de analyser, der udføres i det mikrobiologiske QC-laboratorie i den pharmaceutiske industri,i form af diverse regelsæt, pharmakopeer og standarder på området (kimtalsanalyser, GPT, steriltest, konserverings-middeltest, desinfektionsmiddeltest, endotoxinanalyse, hygiejnemonitore-ring, identifikation af bakterier)
  • Gennemgang af kontamineringskilder i forbindelse med produktion og analyse
  • Gennemgang af principper for validering af mikrobiologiske analyser
  • En kort gennemgang af forskellige identifikationsmetoder (PCR, API, chromato-grammer mv.) herunder fordele/ulemper og begrænsninger

Kurset indeholder en praktisk øvelse inden for bakterieidentifikation og kildeudredning.

For yderligere oplysninger kontakt kursusleder Mette Nielsen, tlf. 5076 2699, meni@easj.dk.

Holdoversigt og tilmelding

04/10/2017

Roskilde 1

7500,-

22/03/2018

Roskilde 1

7500,-

 
Adgangskrav
Økonomi og tilskud
Titel Det mikrobiologiske QC lab
Underviser
Roskilde

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X