Menu

Det mikrobiologiske QC lab

Dette kursus giver deltageren en større viden om det mikrobiologiske QC-lab.

Kurset henvender sig til laboranter og teknikere, der arbejder med mikrobiologisk produktionskontrol i den pharmaceutiske industri.

De emner der indgår i kurset er:

  • Baggrunden for de analyser, der udføres i det mikrobiologiske QC-laboratorie i den pharmaceutiske industri,i form af diverse regelsæt, pharmakopeer og standarder på området (kimtalsanalyser, GPT, steriltest, konserverings-middeltest, desinfektionsmiddeltest, endotoxinanalyse, hygiejnemonitore-ring, identifikation af bakterier)
  • Gennemgang af kontamineringskilder i forbindelse med produktion og analyse
  • Gennemgang af principper for validering af mikrobiologiske analyser
  • En kort gennemgang af forskellige identifikationsmetoder (PCR, API, chromato-grammer mv.) herunder fordele/ulemper og begrænsninger

Kurset indeholder en praktisk øvelse inden for bakterieidentifikation og kildeudredning.

For yderligere oplysninger kontakt Kaj Reiter tlf. 50762669, KaRe@easj.dk

Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
03/10/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
7.500,-

Eksamens dato:

.
Titel Det mikrobiologiske QC lab
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X