Menu

Det strategiske lederskab

Specifikke ledelsesværktøjer

Bliv en mere sikker og kompetent leder ved at dygtiggøre dig i lederskab, strategisk kompetenceudvikling, coaching og sparring og brug specifikke ledelsesværktøjer til at besejre små og store udfordringer.

Med modulet Det strategiske lederskab får du viden om ledelsesformer og ledelsesstile, du bliver i stand til at lede ud fra en strategi med udgangspunkt i organisationens kultur, værdier, mission og vision, og du får viden om forandrings- og kvalitetsledelse, innovations- og salgsledelse og politisk ledelse.

 

Du får viden om:

  • Ledelsesteorier og værktøjer
  • Lederskab
  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Coaching
  • Ledelsesformer og lederstile
  • Organisationens kultur, vision, mission og værdier

 

Holdoversigt og tilmelding

30/10/2017

Næstved

08:15 - 15:15

6500,-

06/02/2018

Køge

08:30 - 15:30

6500,-

06/02/2018

Køge

08:30 - 15:30

14500,-

20/02/2018

Næstved

17:00 - 21:00

5500,-

08/03/2018

Roskilde 1

08:30 - 15:30

6500,-

10/04/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

06/11/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

 
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonom og tilskud her

 

Titel Det strategiske lederskab
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X