Menu

Diplom i ledelse

Kompetent og professionel samarbejdspartner

Lær at håndtere komplicerede organisatoriske problemstillinger.

Diplomuddannelsen i ledelse kvalificerer nuværende og kommende ledere til at varetage ledelsesopgaver inden for områder som strategier, målstyring, personale og organisationsforandringer. Uddannelsen udvikler ledelseskompetencer til håndtering af komplicerede organisatoriske problemstillinger ved at skabe sammenhæng mellem den nyeste teori og praksis, så lederen fremstår kompetent, professionel og i stand til at træffe beslutninger på et analytisk og rationelt grundlag.

TESTIMONIAL KOMMER HER

Du får viden om:

  • Ledelsesteori, ledelsespraktik, ledelseskompetencer
  • Strategier til håndtering og udvikling af lederskab
  • Kommunikationsteori
  • Ledelsesfilosofi
  • Det dynamiske samspil mellem leder, medarbejder og medarbejdergrupper i forhold til håndtering af forskelle og konflikter
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav
  • Akademiuddannelse
  • Bacheloruddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller tilsvarende
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.
Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Diplom i ledelse
ECTS point 60
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X