Menu

Ejendomshandel I

Klar til at assistere ved ejendomshandel

Bliv i stand til at vurdere juridiske og økonomiske aspekter.

 

På modulet Ejendomshandel I får du teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og hovedlovgivningen inden for omsætning og erhvervelse af ejendomme. Du bliver i stand til at anvende gældende regler for ejendomshandel, f.eks. lov omsætning af fast ejendom og forbrugerbeskyttelsesloven.

Du får viden om:

 • Lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven –med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper, ejerformer og ejendomsjura:
  • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
  • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
  • Forskellige typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder især boliglandbrugsejendomme
  •  Nybyggeri og projektsalg
  • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt
 • Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
 • Professionsansvar – herunder god skik regler
 • Skatteregler i ejertid og ved salg, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning ved forældrekøb og privat udlejning

Tilmeld dig her via  FINANSTILMELDING.DK

Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
25/02/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
6.344,-

Eksamensdato: 28/06/2019

Tilmeld

Femøvej 3

Opstart:
05/03/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
6.344,-

Eksamensdato: 06/06/2019

Tilmeld
.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ejendomshandel I
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X