Menu

Ejendomshandel II

Særlovgivning og finansiering

På modulet Ejendomshandel II lærer du at planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter. Du lærer at beregne en standardfinansiering – herunder brutto- og nettoydelse – ud fra en kontantpris og rådgive om finansieringsløsninger som led i udførelse af personligt salg.

Du får viden om:

  • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
  • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
  • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
  • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
  • Finansiering af boliger

Tilmeld dig her via  FINANSTILMELDING.DK

Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
25/02/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
6.344,-

Eksamensdato: 28/06/2019

Tilmeld

Femøvej 3, Næstved

Opstart:
06/03/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
6.344,-

Eksamensdato: 04/06/2019

Tilmeld
.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ejendomshandel II
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Næstved
Studievejledere
Roskilde
Studievejledere

X
X