Menu

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Find vej gennem det juridiske landskab i den finansielle verden

Modulet Erhvervsjura i den finansielle sektor  giver dig indblik i paragrafferne, så du kan manøvrere dig selv, kunder og kolleger sikkert gennem det erhvervsjuridiske landskab. Du bliver introduceret til den juridiske verdens organisation og praksis, og du får indblik i en række begreber som kreditaftaler, købelov, fuldmagter, gældsbreve mm. Du får en sikker sans for, at du lever op til retningslinjerne for god etik og rådgiveransvar, og du lærer hvor din egen faglige grænse går, så du ved, hvornår du skal henvise til specialister.

Du får viden om:

 • Grundlæggende juridiske begreber
  • nationale og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Tilmeld dig her via  FINANSTILMELDING.DK

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Erhvervsjura i den finansielle sektor
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X