Menu

Finansielle forretninger

Rådgivning rettet mod komplicerede problemstillinger

Finansielle forretninger

Du får viden om:

 • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
 • Lovgivning vedr. investeringsrådgivning og værdipapirhandel:
  • Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel med vejledning
  • Bekendtgørelse om værdipapirhandlerens udførelse af ordre med vejledning
  • Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder med vejledning
  • Bekendtgørelse om risikomærkning med vejledning
  • Udvalgte dele af lov om værdipapirhandel i form af et overordnet kendskab til reglerne om markedsmisbrug
  • Udvalgte dele af lov om Finansiel Virksomhed i form af kendskab til hvilke finansielle instrumenter, der er omfattet af loven, jf. bilag 5
  • Grundlæggende skatteregler for relevante investeringsprodukter indenfor mærkningsordningens kategorier “grøn” og “gul”
 • Mærkningsordning vedr. investeringsprodukter, kategorier ”grøn”, ”gul” og ”rød”
 • Samfundsmæssige sammenhænge jf. “vejledning til bekendtgørelse om kompetencekrav til personer der yder rådgivning om visse investeringsprodukter:
  • Kapitalmarkedernes rolle og funktion: Primærmarked, sekundær marked, markedspladser og overordnede principper for clearing og settlement af værdipapirer
  • Sammenhænge mellem afkast og risiko
  • Overordnet porteføljeteori: Principper for risikospredning og relevante porteføljeteorier i forhold til porteføljepleje hos forskellige investorprofiler
  • Omkostninger: Beregningsmetoder for omkostninger ved investeringsprodukter samt ÅOP (årlig omkostning i procent) for investeringsbeviser og strukturerede produkter
 • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
 • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
 • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for givne finansielle produkter – vurdering af prissætningen til kunden af det finansielle produkt

Tilmeld dig her via  FINANSTILMELDING.DK

Holdoversigt og tilmelding
 
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Finansielle forretninger
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Eksamen 20180629
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde

X
X