Menu

Fødevaresikkerhed

Lær at lave egenkontrol

På modulet Fødevaresikkerhed lærer du at vurdere de forskellige risici, der er ved mad- og måltidsproduktion, du lærer at opstille egenkontrolprogrammer, at udføre HACCP-analyse og du opnår kendskab til den gældende lovgivning inden for mad- og måltidsproduktion.

Du får viden om:

  • Lovgivning
  • HACCP-analyse og egenkontrol
  • Dokumentation og sporbarhed
  • Biologiske, kemiske og fysiske risici
Holdoversigt og tilmelding

10/09/2018

Maglegårdsvej 2

08:00-15:30

6.400,-

 
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Fødevaresikkerhed
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Eksamen 20181108
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde

X
X