Menu

Fødevareteknologi

På modulet Fødevareteknologi får du et bredt kendskab til fødevarekemi, konservering og forskellige fremstillingsprocesser inden for fødevareproduktion.

Brug dette som fundament til at udbygge din viden om en konkret produktion, så du kan specialisere dig inden for en ønsket produktionstype.

Du får viden om:

 • Råvarers kvalitet og funktionalitet
  • kvalitet af animalske, vegetabilske eller marine råvarer
  • ændringer i råvaren under lagring og fremstilling
  • udvalgte tilsætningsstoffer og  deres funktionalitet
 • Konserveringsmetoder
  • de konserverende princippers betydning for holdbarheden
  • hurdle effekten
 • Lovgivning
  • mærkningsreglerne
  • regler for anvendelse og mærkning af tilsætningsstoffer
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Fødevareteknologi
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X