Menu

Forandringsledelse

Gennemfør forandring og udvikling i praksis

Få organisationen gennem forandring.

På modulet Forandringsledelse får du teorier om udvikling af samfund og organisationer og om de muligheder, der er til at lede og styre forandringsprocesserne. Undervisningen kommer også ind på de dilemmaer, som kan opstå i forbindelse med forandringsledelse.

 

Du får viden om:

  • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser
  • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder
  • Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser
Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
18/09/2018

Undervisningsdage:
18/9, 2/10, 25/10, 6/11

Tidspunkt:
09:00-15:30

Pris:
8.100,-

Eksamens dato: 27/11/2018

.
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

 

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Forandringsledelse
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Køge
Køge
Nykøbing
Roskilde

X
X