Menu

Forsøgs- og projektstyring

Planlæg og gennemfør projekter og forsøg

Få professionel tilgang til at planlægge, gennemføre og evaluere mindre forsøg og projekter.

På modulet Forsøgs- og projektstyring lærer du at opstille projektmål, succeskriterier, kvalitetskrav og tidsplaner og bliver rustet til at vurdere dataindsamlingsmetoderne og til at vurdere og kvalitetssikre data. Du bliver klædt på til at afrapportere aktiviteterne, til at gennemføre en præsentation af et projekt og du får indgående kendskab til nødvendige værktøjer og tekniske systemer – herunder it-baserede systemer – til at styre forsøgene.

Du får viden om:

 • Forsøgs- og undersøgelsesmetoder
  • Valg og vurdering af forsøgs- og undersøgelsesplaner
  • Udarbejdelse af enkle forsøgs- og undersøgelsesplaner
 • Metoder til dataindsamling
  • Kvalitetssikring af dataindsamling
  • Statistisk behandling af data
  • Evaluering og kvalitetssikring af data
 • Projektstyring
  • Projektplanlægning inkl. projektorganisatoriske grundelementer og projekttyper
  • Etablering af projektorganisation
  • Opstilling af projektmål, kvalitetskrav og tidsplaner (f.eks. GANTT kort)
  • Projektstyring, herunder opfølgning på projektmål, kvalitetskrav, tidsplaner og ressourceforbrug
  • Rapportering, risikovurdering, SWOT analyse og evaluering
 • Kommunikation
  • Skriftlig og mundtlig præsentationsteknik:
  • Valg og anvendelse af relevante præsentationsformer
  • Planlægning, strukturering og gennemførsel af en præsentation i relation til målgruppen
  • Afrapportering i relation til det gennemførte projekt
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud
Titel Forsøgs- og projektstyring
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X