Menu

Forsøgs- og projektstyring

Planlæg og gennemfør projekter og forsøg

Få professionel tilgang til at planlægge, gennemføre og evaluere mindre forsøg og projekter.

På modulet Forsøgs- og projektstyring lærer du at opstille projektmål, succeskriterier, kvalitetskrav og tidsplaner og bliver rustet til at vurdere dataindsamlingsmetoderne og til at vurdere og kvalitetssikre data. Du bliver klædt på til at afrapportere aktiviteterne, til at gennemføre en præsentation af et projekt og du får indgående kendskab til nødvendige værktøjer og tekniske systemer – herunder it-baserede systemer – til at styre forsøgene.

Du får viden om:

 • Forsøgs- og undersøgelsesmetoder
  • Valg og vurdering af forsøgs- og undersøgelsesplaner
  • Udarbejdelse af enkle forsøgs- og undersøgelsesplaner
 • Metoder til dataindsamling
  • Kvalitetssikring af dataindsamling
  • Statistisk behandling af data
  • Evaluering og kvalitetssikring af data
 • Projektstyring
  • Projektplanlægning inkl. projektorganisatoriske grundelementer og projekttyper
  • Etablering af projektorganisation
  • Opstilling af projektmål, kvalitetskrav og tidsplaner (f.eks. GANTT kort)
  • Projektstyring, herunder opfølgning på projektmål, kvalitetskrav, tidsplaner og ressourceforbrug
  • Rapportering, risikovurdering, SWOT analyse og evaluering
 • Kommunikation
  • Skriftlig og mundtlig præsentationsteknik:
  • Valg og anvendelse af relevante præsentationsformer
  • Planlægning, strukturering og gennemførsel af en præsentation i relation til målgruppen
  • Afrapportering i relation til det gennemførte projekt
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Forsøgs- og projektstyring
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X