Menu

Gasfejlfinding og gas B

Fejlfinding på gastekniske anlæg

Modulet Gasfejlfinding og Gas B lærer dig håndtering af gasteknik, indregulering, kontrol, afprøvning, fejlfinding og servicering af gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Du får viden om:

  • Projektere, dimensionere, etablere og varetage drift og vedligeholdelse af større gastekniske anlæg med tilhørende automatik
  • Større gasforbrugende apparater og kedelcentraler, ventilations- og aftrækssystemer
  • Vurdering, rådgivning og instruktion til forbrugere om sikkerhed, energi- og miljøforhold på gastekniske anlæg
  • Myndighedsbestemmelser, reglementer, gældende love, regler og normer vedrørende autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg
  • Gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Modulet Gas A skal være bestået.

Økonomi og tilskud
Titel Gasfejlfinding og gas B
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X