Menu

Genteknologi

Basale molekylærbiologiske teknikker

Få basal teori, viden og færdigheder i at udføre og verificere kloningsforsøg i E. coli. grundlæggende molekylærbiologi

På modulet Genteknologi lærer du at arbejde med de meste basale teknikker i et genteknologisk ambulatorium. Du får viden om den grundlæggende molekylærbiologi, kloningsteknik og verifikation af rekombinanter, herunder bl.a. plasmidoprensning og restriktionsanalyse og PCR teknik, du lærer at fortolke resultaterne og at dokumentere det udførte arbejde, og bliver i stand til at arbejde sikkert og forsvarligt med genteknologi vedrørende GMO klasse 1.

Du får viden om:

 • Grundlæggende molekylærbiologi
 • DNA – opbygning og egenskaber
 • Genekspression – fra DNA til protein
 • DNA biblioteker
 • Kvalitetssikring i det genteknologiske laboratorium
 • Kloningsteknik
  • DNA kloningsteknik – generelt
  • Plasmidvektorer
  • Restriktionsenzymer– egenskaber og anvendelse
  • Ligering
  • Agarose gel elektroforese
  • DNA overførsel i bakterier, specielt transformation
  • Screening for rekombinanter ved alpha-komplementation
 • Verifikation af rekombinanter
  • Plasmidoprensning
  • Restriktionsanalyse
  • PCR teknik
 • Lovgivning og arbejdsmiljø
  • Lovgivning og arbejdsmiljø vedrørende GMO klasse 1
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Genteknologi
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X