Menu

Hospitalsservice

God rengøring og hygiejne på et hospital

Bliv i stand til at lede og rådgive om rengøring og hygiejne på et hospital.

På modulet Hospitalsservice lærer du om rengøring, fødevaresikkerhed, forflytning, ergonomi og andre specialiserede serviceopgaver, og du lærer at omsætte teoretisk viden til god praksis på hospitalet til gavn for medarbejdere og patienter.

Du lærer om:

  • Serviceopgaver i et bredere perspektiv, herunder samarbejde med andre personalegrupper
  • Fødevarehåndtering i forbindelse med madservering mv.
  • Specialrengøring, så som rengøring af ismaskine og ilt- og anæstesiudstyr
  • Sårhageholder, herunder agere korrekt på en operationsstue med hensyn til f.eks. personlig hygiejne
  • Ergonomisk vurdering og rådgivning
  • Instruktion af rengøringspersonalet i forflytningsteknik
  • Indkøb af nyt udstyr og vedligehold af hjælpemidler
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Hospitalsservice
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X