Menu

HPLC Metodeudvikling

Dette kursus giver deltagerne et overblik over principper og strategier i udvikling af omvendt fase separationer, så de selvstændigt bliver i stand til at optimere og udvikle metoder.

Kurset er primært til laboranter, men også bioanalytikere mf. kan få stort udbytte af dette kursus.

Det er en fordel med et forhåndskendskab til HPLC.

De emner der indgår i kurset er:

  • Separationsprincipper i omvendt fase optimering af solventstyrke gradienteluering.
  • Optimering af selektivitet (valg af solvent og stationær fase)
  • Kromatografi af ionogene stoffer (ionsupression, ion-par)
  • Brug af ”resolution mapping” i metodeudviklingen

Undervisningen foregår ved vekslen mellem teorigennemgang, diskussioner og erfaringsudveksling, og opgaveløsning. Der udleveres et kompendium på kurset.

For yderligere oplysninger kontakt Kaj Reiter tlf. 50762669, KaRe@easj.dk

Holdoversigt og tilmelding

Roskilde 1

Opstart:
18/09/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
09:00-15:00

Pris:
6.800,-

Eksamens dato:

.
Titel HPLC Metodeudvikling
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X