Menu

HPLC Metodeudvikling

Dette kursus giver deltagerne et overblik over principper og strategier i udvikling af omvendt fase separationer, så de selvstændigt bliver i stand til at optimere og udvikle metoder.

Kurset er primært til laboranter, men også bioanalytikere mf. kan få stort udbytte af dette kursus.

Det er en fordel med et forhåndskendskab til HPLC.

De emner der indgår i kurset er:

  • Separationsprincipper i omvendt fase optimering af solventstyrke gradienteluering.
  • Optimering af selektivitet (valg af solvent og stationær fase)
  • Kromatografi af ionogene stoffer (ionsupression, ion-par)
  • Brug af ”resolution mapping” i metodeudviklingen

Undervisningen foregår ved vekslen mellem teorigennemgang, diskussioner og erfaringsudveksling, og opgaveløsning. Der udleveres et kompendium på kurset.

For yderligere oplysninger kontakt kursusleder Peter Larsen, 5076 2691, pela@easj.dk.

Holdoversigt og tilmelding

18/09/2018

Roskilde 1

09:00-15:00

6.800,-

 
Titel HPLC Metodeudvikling
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Underviser
Roskilde

X
X