Menu

Indledende biokemi

Få grundlæggende viden om levende organismers kemiske sammensætning og om kemiske processer og reaktioner.

Modulet Indledende biokemi er et tilbud til dig, som har behov for at forstå de grundlæggende processer, der styrer alle cellers liv, udvikling og funktion.

Modulet giver dig indsigt i molekylærbiologi og bioteknologi, og du opnår færdigheder, der kan bruges i forbindelse med blandt andet laboratoriearbejde, og kompetencer der danner grundlag for laboratoriearbejde med biomolekylers struktur og funktion.

Indhold:

 • Introduktion til cellens molekyler
  • Funktionelle grupper
  • Kemiske strukturer og kemiske bindingstyper
  • Polaritet
 • Aminosyrer og proteiner
  • De 20 forskellige aminosyrers karakteristika
  • Proteiners funktion/ de forskellige typer af proteiner
  • Proteinstrukturer og proteiners stabilitet
 • Enzymer
  • Enzymklasser, egenskaber og funktion i celler – herunder faktorer af betydning for enzymers reaktionshastighed
 • Nucleinsyrer – herunder kulhydrater
  • Opbygning af DNA og RNA. Organisering af DNA i celler herunder kromosomstrukturer og supercoiling.
  • Meget overordnet gennemgang af kulhydratstruktur til forståelse af opbygningen af et nucleotid
 • Proteinsyntese og replikation
  • Overordnet opbygning af eukaryote og prokaryote celler. Proteinsyntese og replikation
Titel Indledningsfag i biokemi
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X