Menu

Innovation

Viden og forståelse

På modulet Innovation  får du indsigt i og forståelse for anvendelsen af:

  • Innovationsbegrebet
  • Innovationsmodeller og –værktøjer
  • Innovationskulturer og –processer
  • Styring og ledelse af innovationsprojekter
  • Implementering og markedsintroduktion
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Innovation
ECTS point 5
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X