Menu

Kemi og kemisk regning

Bliv skarp til kemiske beregninger

Få overblik over grundelementerne i uorganisk og organisk kemi.

På modulet Kemi og kemisk regning lærer du at beregne simple kemiske reagenser, reaktioner og analyser, lærer at opstille og afstemme kemiske reaktionsskemaer, og får forståelse for molbegrebet i beregninger af reagenser og analyseresultater.

Du lærer at udføre kemiske beregninger, som kan anvendes i forbindelse med laboratoriearbejde, kemisk produktion eller kemiske analyser, du får forståelse for den basale reaktionskinetik og kan anvende den til at beskrive forløbet af kemiske reaktioner og betingelser for ligevægt.

Du får viden om:

  • Grundlæggende kemi
  • Grundstoffer og uorganisk nomenklatur
  • Molbegrebet i beregninger af reagenser, analyseresultater og udbytteberegninger
  • Funktionelle grupper i organisk kemi, herunder nomenklatur og fysisk/kemiske egenskaber
  • Reaktionsforløb ud fra et kendskab til ligevægtsforhold og reaktionskinetik
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud
Titel Kemi og kemisk regning
ECTS point 5
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X