Menu

Kemi og kemisk regning

Bliv skarp til kemiske beregninger

Få overblik over grundelementerne i uorganisk og organisk kemi.

På modulet Kemi og kemisk regning lærer du at beregne simple kemiske reagenser, reaktioner og analyser, lærer at opstille og afstemme kemiske reaktionsskemaer, og får forståelse for molbegrebet i beregninger af reagenser og analyseresultater.

Du lærer at udføre kemiske beregninger, som kan anvendes i forbindelse med laboratoriearbejde, kemisk produktion eller kemiske analyser, du får forståelse for den basale reaktionskinetik og kan anvende den til at beskrive forløbet af kemiske reaktioner og betingelser for ligevægt.

Du får viden om:

  • Grundlæggende kemi
  • Grundstoffer og uorganisk nomenklatur
  • Molbegrebet i beregninger af reagenser, analyseresultater og udbytteberegninger
  • Funktionelle grupper i organisk kemi, herunder nomenklatur og fysisk/kemiske egenskaber
  • Reaktionsforløb ud fra et kendskab til ligevægtsforhold og reaktionskinetik
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Kemi og kemisk regning
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X