Menu

Kommunikation og organisation

Kommunikationsmetoder der fremmer refleksion og læring

Lær metoder til god kommunikation i organisationen.

På modulet Kommunikation og organisation får du indblik i, hvordan der er sammenhæng mellem ledelse og kommunikation i en organisation der udvikler sig og trives. Du lærer hvordan du som leder håndterer konflikter på en konstruktiv måde og modulet veksler mellem teori og praksis med hensyn til magthåndtering og vanskelige samtaler.

 

Du får viden om:

  • Teorier om ledelseskommunikation og organisation; begrebsforståelser
  • Kommunikationsmetoder og koncepter til at fremme refleksion, læring, kreative og innovative processer samt organisationsudvikling
  • Kommunikationsmetoder og koncepter til konstruktiv konflikthåndtering, konstruktiv magthåndtering, vanskelige samtaler, kreative og innovative samtaler

 

 

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Kommunikation og organisation
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Køge
Køge
Nykøbing

X
X