Menu

Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Six Sigma-projekter der reducerer spild og effektiviserer processer.

Med værktøjer fra Six Sigma-metoden sikrer man høj stabil kvalitet med minimal variation.

På modulet ‘Kvalitetsoptimering med Six Sigma lærer du at se sammenhængen mellem synlig ledelse og forandringsledelse, og du får et solidt kendskab til ledelsesfilosofiens optimeringsmetoder der sparer virksomheden for vigtige ressourcer: penge og tid.

Du lærer at benytte Lean til at tilrettelægge forløb, hvor du anvender de forskellige trin i DMAIC-processen som værktøjer til at definere, måle, analysere, forbedre og styre.

 

 

 

Du får viden om:

  • Lean
  • Six Sigma DMAIC-processen, herunder:
  • SIPOC Analyse, IPO Analyse,
  • pareto diagram, histogram og kontrolplaner
  • Øvrige Six Sigma-værktøjer
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Kvalitetsoptimering med Six Sigma
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Næstved
Studievejledere
Slagelse
Roskilde
Studievejledere

X
X