Menu

Laboratorieberegninger

Opfrisk din viden om laboratorieberegninger

Dette kursus henvender sig til laboranter og andre der i deres arbejde udfører laboratorieberegninger.

Kurset afholdes over 2 dage (5. – 6. marts).

De emner der indgår i kurset er:

  • Grundlæggende kemiske beregninger med vægt på de mest anvendte formler.
  • De nødvendige beregninger ved fremstilling af reagenser, herunder bestemmelse og omregning af koncentration i det kemiske (og biologiske) laboratorium.
  • Fastlæggelse af fortyndingsfaktorer i forbindelse med standardrækker og analyser.
  • Vurdering af standardkurve. Er den god nok?
  • Aflæsning og beregning af indholdet af analyser
  • Valg af det rigtige udstyr, så de ønskede opgaver bliver udført med korrekt præcision og nøjagtighed

 

Kurset demonstrerer sammenhænge mellem teori og konkrete beregninger på udvalgte cases.

For yderligere oplysninger kontakt Kaj Reiter tlf. 50762669, KaRe@easj.dk

Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
05/03/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
6.800,-

Eksamensdato:

.
Titel Laboratorieberegninger
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X