Menu

LEAN Ledelse i praksis

Værdi gennem løbende forbedringer

Forstå tænkningen bag lean.

På modulet Lean ledelse i praksis lærer du at lede udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser, at positionere dig som leder og inddrage medarbejderne aktivt i lean-processen ved anvendelse af systemiske værktøjer som f.eks. fair proces og domæneteori.

 

Du får viden om:

  • Lean ledelse som ledelsesfilosofi der leder hen på praksisnære teorier/værktøjer/stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
  • Teamledelse som ledelsesværktøj til inddragelse af medarbejderne i driften af lean
  • Kommunikationsrutiner som f.eks. tavlemøder til visualisering, formidling af resultatmål og udvikling af lean processen
  • Arbejdsmiljømæssige forholdsregler og påvirkninger ved implementering af lean
  • Lean værktøjer og metoder
  • Forandringsledelse
Holdoversigt og tilmelding

Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
04/09/2018

Undervisningsdage:
4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11

Tidspunkt:
17:00-21:00

Pris:
5.500,-

Eksamens dato: 12/12/2018

.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Lean ledelse i praksis
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Næstved
Studievejledere
Roskilde
Slagelse
Roskilde
Studievejledere

X
X