Menu

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Forandrings- og udviklingsprocesser i en offentlig organisation  

Få din organisation godt igennem forandring og udvikling.

Modulet Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer introducerer dig til moderniserings- og reformstrategier i den offentlige sektor og inddrager synsvinkler som politik, strategi, drift og borgerinteresser. Desuden ses der også på, om moderniseringen af den offentlige sektor kan bruges som grundlag for nytænkning i forbindelse med ledelsesopgaven.

Du får viden om:

  • Moderniserings- og reformstrategier i den offentlige sektor med involvering af politiske, strategiske, driftmæssige og borgerorienterede interesser
  • Modernisering af den offentlige sektor som grundlag for refleksion, læring og nytænkning i forbindelse med ledelse af udviklings- og forandringsprocesser
  • Organisationsudvikling og personaleledelse som elementer i håndtering af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
  • Kommunikative strategier og kompetencer i forbindelse med ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Køge
Køge
Nykøbing

X
X