Menu

Ledelse af samskabelsesprocesser

Ansatte samarbejder med frivillige

Lær at motivere frivillige i samspillet med ansatte medarbejdere.

Modulet Ledelse af samskabelsesprocesser  giver dig redskaber til at lede løsningsorienterede samskabelsesprocesser, der inddrager borgere, frivillige og fagprofessionelle. Du får desuden kompetencer til at identificere dine egne og organisationens behov for kompetenceudvikling.

Du får viden om:

  • Analyse, vurdering og perspektivering af medborgerskabstænkning i forhold til egen organisation og kontekst
  • Ledelse og motivation af frivillige i samspil med ansatte
  • Viden om de samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for medborgerskab

 

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ledelse af samskabelsesprocesser
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Nykøbing
Køge
Køge

X
X