Menu

Ledelse der skaber social kapital

Produktivt fællesskab på arbejdspladsen.

Modulet Ledelse der skaber social kapital  gør dig i stand til at kombinere ledelse af opgaver med ledelse, der skaber social kapital.

Social kapital er den værdi, der skabes af sociale netværk. Modulet fokuserer på social kapital som en vigtig ressource, når ledelsen skal takle nye udfordringer med krav om innovation, samarbejde, selvledelse og omstillingsparathed.

Du får viden om:

  • Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance
  • Social kapital som en ressource og en produktiv kraft, der giver synergi i organisationen
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ledelse der skaber social kapital
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Næstved
Studievejledere
Slagelse
Roskilde
Studievejledere

X
X