Menu

Ledelse i praksis

Personlig lederudvikling

Med modulet Ledelse i praksis får du indsigt i hvilken leder du er og hvordan det påvirker din ledergerning og dine medarbejdere. Du får værktøjer til at se og analysere problemstillinger fra flere vinkler og til at vælge de rette forslag til løsninger og handlinger, og du får læring og værktøjer til at lede dine medarbejdere og mindre teams.

Du får viden om:

  • Ledelsesteori
  • Personlig ledelsesstil
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation
  • Psykologiske aspekter
Holdoversigt og tilmelding

25/10/2017

Køge

17:30 - 21:00

5000,-

31/10/2017

Næstved

08:15 - 15:15

6500,-

31/10/2017

Slagelse

08:30 - 15:15

6500,-

29/01/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

07/02/2018

Næstved

17:30 - 20:45

5000,-

07/02/2018

Roskilde 1

17:30 - 20:45

5000,-

19/02/2018

Næstved

17:00 - 21:00

5500,-

08/03/2018

Roskilde 1

08:30 - 15:30

6500,-

09/04/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

27/08/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

03/09/2018

Næstved

17:00 - 21:00

5500,-

05/11/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

 
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonom og tilskud her

 

Titel Ledelse i praksis
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X