Menu

Ledelse og jura

Grundlæggende viden om juridiske problemstillinger

Lær at tænke juridisk.

På modulet Ledelse og jura lærer du hvad det juridisk vil sige at have ledelsesret. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og praksis og berører desuden krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse.

Du får viden om:

  • Juridisk tænkning – retskilder, metode, retssystemet og den juridiske beslutningsproces
  • Juridiske temaer af betydning for ledelse og styring, herunder særligt funktionærret, men også obligationsretlige problemstillinger, konkurrenceret, bestemmelser inden for markedsføringsloven, forvaltningsloven mv.
  • Juraens betydning for såvel en samfundsmæssig som organisatorisk praksis, f.eks. med hensyn til jura i forhold til ledelses- og styringstænkning, magt, intimteknologier, læring og udvikling, selvledelse, og det ansvar og de forpligtelser, der kommer af at være organisationsmedlem i forhold til de legale frihedsrettigheder
  • Ledelsesretten – som ledelsesværktøj og styringsinstrument
  • Problemstillinger i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse

 

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ledelse og jura
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Nykøbing
Køge

X
X