Menu

Ledelse og styring i politisk styr organisationer

Helhedsorienteret ledelse og styring

Få etableret et helhedsorienteret perspektiv på opgaven med ledelse og styring i politisk styrede organisationer.

Modulet Ledelse og styring i politisk styrede organisationer belyser udviklingen mod privatisering og markedsgørelse og betydningen heraf for dig som leder. Du får input til, hvordan du som leder i det offentlige kan samarbejde konstruktivt med private og halvoffentlige institutioner.

Du får viden om:

  • Den offentlige sektor i velfærdssamfundet – mellem centralisering og decentralisering
  • Den offentlige sektor, privatisering og markedsgørelse
  • Den offentlige sektor i samspil med private og halvoffentlige organisationer
  • Ledelse og styring – fokusering i et helhedsorienteret perspektiv mellem politik, strategi, drift og borger
  • Ledelse og styring mellem dokumentationskrav, profession og etik
  • Velfærd, kvalitet og bæredygtighed som omdrejningspunkter for ledelse og styring i den offentlige sektor
Holdoversigt og tilmelding

Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge

Opstart:
27/08/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
09:00-15:30

Pris:
7.500,-

Eksamens dato: 09/10/2018

Erhvervsakademi Sjælland, Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
27/08/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
09:00-15:30

Pris:
7.500,-

Eksamens dato: 09/10/2018

.
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Køge
Nykøbing
Køge

X
X