Menu

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser

Velfærdsteknologiske udviklingsprocesser inden for social- og sundhedsområdet

Lær at vurdere velfærdsteknologi i forhold til problemstillinger i praksis.

På modulet Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser får du værktøjer til at formidle problemstillingerne til andre ledere, medarbejdere og interessenter herunder borgere og brugere, og du bliver i stand til at lede det faglige og tværfaglige samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi i din egen organisation.

Du får viden om:

  • Teorier og modeller med særlig relevans for udviklings- og forandringsprocesser i forbindelse med velfærdsteknologi inden for det social- og sundhedsfaglige felt
  • Vurdering af velfærdsteknologi i forhold til problemstillinger i praksis
  • Strategier for vurdering og implementering af velfærdsteknologiske løsninger og kompetenceudvikling
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Nykøbing
Køge
Køge

X
X