Menu

Lederens forretningsforståelse

Forstå virksomhedens økonomi

Lær at forstå de økonomiske sammenhænge.

På modulet Lederens forretningsforståelse lærer du at læse et årsregnskab og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og likviditet. Du lærer om likviditet, driftskapital, omsætningshastigheder og nøgletal, og at bruge din økonomiske indsigt som grundlag for ledelsesbeslutninger.

Du får viden om:

  • Lederens behov for økonomisk information
  • Resultatopgørelse, balance og likviditet
  • Nøgletal og anvendelse af disse
  • Likviditetsanalyser
  • Likviditetsstyring og planlægning
  • Investerings- og finansieringsanalyser
  • Udvikling af egen læring og egen praksis
  • Metodeteori med fokus på problemformulering og metode
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Lederens forretningsforståelse
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Næstved
Studievejledere
Slagelse
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X