Menu

Måleteknik

Måletekniske principper

Få kendskab til måletekniske principper og teknikker.

På modulet Måleteknik lærer du at anvende måletekniske principper for måling i procesindustrien, at bruge el-lære i måletekniske sammenhænge, og du får viden om analoge og digitale standardsignaler til analyse og opbygning af målekæder. Du lærer at analysere og opbygge rutiner for kalibrering og vedligehold af måleudstyr og målekæder, at udarbejde måleusikkerhedsbudgetter og anvende viden om analog til digital konvertering til opbygning af målekæder hvori A/D-kort og dataloggere indgår.

 

 

Du får viden om:

  • Måletekniske principper
  • Kalibrering og vedligehold
  • Dataopsamling
Holdoversigt og tilmelding

Maglegårsdvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
06/09/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
15:30-19:30

Pris:
4.500,-

Eksamens dato: 06/12/2018

Tilmeld
.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Måleteknik
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X