Menu

Markedskommunikation, salg og rådgivning

Viden og forståelse

På modulet Markedskommunikation, salg og rådgivning får du viden om markedskommunikation, salg og rådgivning inden for jordbrug, miljø eller natur. Du får forståelse for den anvendte kommunikationsteori og kan reflektere over anvendelsen i forhold til rådgivning, forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning, og du får kenskab til forhandlingsteknik og salgets psykologi.

Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Markedskommunikation, salg og rådgivning
ECTS point 10
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

X
X