Menu

Afsætningsstrategi

Strategisk planlægning

Få styr på virksomhedens kunder og deres købsadfærd.

På modulet Marketingstrategi og forretningsudvikling lærer du hvordan markedsføring, strategisk planlægning, konkurrentanalyse og segmentering arbejder sammen og kan styrke salget af virksomhedens produkter.

Du får viden om:

  • Grundlæggende markedsføringsbegreber – planlægningsniveauer og mål, forretnings- og vækststrategier, interne og eksterne forhold, strategisk planlægning
  • Virksomhedens økonomiske situation
  • Konkurrenceforhold
  • Købsadfærd
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Marketingstrategi og forretningsudvikling
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X